Solidaruchy z Rakowieckiej

Tematem filmu są działacze opozycji antykomunistycznej lat 70. i 80., osadzeni w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Mimo że od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, to w szerokiej świadomości społecznej te fakty nie funkcjonują. Więzienie na Rakowie