Słyszę ją wszędzie

Opowieść o życiu i twórczości wspaniałego krakowskiego kompozytora muzyki teatralnej, filmowej, rozrywkowej Andrzeja Zaryckiego.