Służyć Polsce

Bohaterem filmu dokumentalnego jest płk. Zbigniew Zieliński ps. „Sęk” – żołnierz Armii Krajowej, pułkownik Wojska Polskiego, sekretarz stanu w rządach po 1989 roku, prezes honorowy leśników-kombatantów, inicjator i realizator kilkudziesięciu pomników i tablic upamiętniających zapomnianych bohaterów okupacji niemieckiej i sowieckiej.