Śląski święty

Reportaż przedstawia grupę młodzieży tworzącej amatorski teatr tańca Cordis, działający przy parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Młodzi ludzie postanowili opowiedzieć historię życia i męczeńskiej śmierci księdza J