Ślad

Niezwykły zapis poszukiwań rodzinnych korzeni i śladów polskiej przeszłości w Kazachstanie. Autorka filmu snuje intymną opowieść o minionym świecie, którą życie zwieńczyło niespodziewaną puentą.