Skrzywdzeni. O Polakach i Żydach

Ważna produkcja na temat współczesnych relacji polsko-żydowskich. Mariusz Pilis zabiera głos we współczesnej dyskusji o kwestiach odszkodowań i zadośćuczynień, restytucji mienia spadkowego i bezspadkowego, pozostałych po obywatelach II