Skrzywdzeni. O Polakach i Żydach

Jak Polacy odbierani są w Izraelu? Skąd wzięły się debaty na temat restytucji żydowskiego mienia bezspadkowego? Czy Ustawa 447, przyjęta przez Senat USA, otwiera drogę do nacisków politycznych na Polskę, aby ta uregulowała kwestie odszkodowawcze wobec ofiar Holokaustu? Czy jeden naród doświadczony tragedią wojny ma moralne i uzasadnione prawo domagać się wielomiliardowego odszkodowania od drugiego narodu, również doświadczonego II wojną światową? I czy przypadkiem nie jest tak, że – mimo gorących dyskusji – więcej Polaków i Żydów łączy, niż dzieli?

Kraj pochodzenia, data produkcji: Polska, 2019

Czas trwania: 51 min.

Reżyseria: Mariusz Pilis