Siostry Lilpop i ich miłości

Film przedstawia losy sióstr Lilpop, córek znanego w okresie międzywojennym warszawskiego architekta. Cztery prowadzone równolegle wątki, opowiadają o uczuciach będących motorem ich życia. Jest to więc historia nieudanego małżeństwa Anieli Lilpop z dyplomatą Witoldem Mieczysławskim, a także jej „jesiennego” związku z prezydentem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Edwardem Raczyńskim. Opowieść o pełnym poświęceń małżeństwie Haliny Lilpop ze światowej sławy dyrygentem Arturem Rodzińskim. Historia małżeństwa Felicji Lilpop z Kazimierzem Krancem, niezwykły obraz związku dwojga artystów (pianisty i malarki), którym los nie pozwolił na realizację ambicji, ale we wzajemnym uczuciu odnaleźli oni lek na przeciwności losu. Czwarty wątek dotyczy zakończonego samobójstwem życia najmłodszej z sióstr, Marii i jej, uważanego za mezalians, małżeństwa z przedwcześnie zmarłym pisarzem Zbigniewem Uniłowskim.

Losy tych urodzonych na początku XX w. niezwykłych kobiet, ukazane są w związkach z innymi ludźmi. Film, opowiadając historie prywatne, przedstawia zarazem ważny fragment historii Polski. Pierwsza część (BOHEMA) przywołuje atmosferę życia przedwojennej polskiej inteligencji i kół artystycznych. Druga (EXODUS), obrazując życie bohaterek poza Polską w czasie II wojny światowej, oddaje atmosferę niecierpliwego oczekiwania końca wojny. Trzecia zaś (BEZ POWROTU) traktuje o sprawach, jakimi żyła, pogodzona już z powojenną sytuacją, polska emigracja w Stanach Zjednoczonych i Anglii, a wraz z nią siostry Lilpop, które odnalazły powołanie w działalności, tak ważnych także dla życia kraju, organizacji polonijnych.

Na Festiwalu Polskich Filmów w Los Angeles (2007) film otrzymał nagrodę główną dla najlepszego dokumentu.


Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2004

Czas trwania: 44 minuty

Reżyseria: Konrad Szołajski