Siostra Izabela

Opowieść o ostatnich latach życia siostry Izabeli Zofii Łuszczkiewicz i tragicznym w skutkach konflikcie z totalitarnym systemem. Najważniejszym wątkiem filmu jest współpraca siostry Izabeli z podziemiem niepodległościowym po 1945 r. oraz sprawa jej uwięzienia przez komunistyczne władze. To także film o jej współpracy z Armią Krajową i działaniach skierowanych przeciwko niemieckim okupantom. Opowieść o dzieciństwie i młodości siostry, spędzonych w dużej mierze w Krakowie, pokazuje rolę wychowania jakie odebrała (urodziła się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych). Ważnym wątkiem jest także jej praca jako pielęgniarki. Była wszechstronnie wykształcona (studiowała w Polsce i Francji), kierowała m.in. Szkołą Pielęgniarską we Lwowie, wielokrotnie uczestniczyła w kongresach na temat nowoczesnego pielęgniarstwa w Wiedniu, Londynie czy Nowym Jorku.