Sierpień

W filmie nie ma ani słowa komentarza. Mówią obrazy i ludzie, odbiorniki radiowe i megafony. W scenach tych mieszają się znużenie i napięcie oczekiwania, gorączkowe działanie i senny bezruch, determinacja, gniew i nadzieja – by na koniec