Sienkiewicz mniej znany

Film przygotowywany na 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, podejmuje jeden z najmniej znanych wątków jego życia i działalności, jakim było zaangażowanie w spraw narodowe oraz jego filiacje polityczne. To pierwsza próba nakreślenia sylwetki tego wybitnego Polaka jako czynnego uczestnika życia społeczno-politycznego w burzliwych dla Polski latach przełomu wieków XIX i XX.

To próba przedstawienia stanowisk jakie zajmował wobec ważnych zagadnień politycznych epoki oraz określenia poglądów pisarza i ich ewolucji. Film ukazuje zatem nieznane szerzej dylematy i decyzje noblisty, który z jednej strony jest człowiekiem o konkretnych poglądach i sympatiach politycznych z drugiej jednak jak prawdziwy mąż stanu, czuje na sobie odpowiedzialność za losy całego narodu i nie uchyla się od niej. Stąd właśnie bierze się jego decyzja o założeniu Komitetu Pomocowego.

Kraj produkcji, rok pochodzenia: Polska, 2016

Czas trwania: 50 minut

Reżyseria: Maciej Kuszewski