Sienkiewicz mniej znany

Henryk Sienkiewicz, choć nie zaangażowany czynnie w politykę, jednoznacznie sympatyzował z obozem narodowym. Jednak z racji swojej pozycji w kraju i zagranicą był przedmiotem zabiegów obydwu rywalizujących środowisk. Nikt nie przeceniał bowiem