Senator

Czy polityk, który jest członkiem innej partii może być tylko wrogiem? Czy oceny polityków można sprowadzić wyłącznie do ocen zero jedynkowych. Kim powinien być polityk i jakie kryteria mają go obowiązywać? Połowę życia bohater filmu Zb