Sanitariuszka

Waleria Nabzdykowa, nauczycielka z wykształcenia i powołania, zaangażowana była w pracę społeczną, którą kontynuowała także po wojnie, prowadząc m.in. kursy repolonizacyjne i nieustającą aktywność prelegencką, popularyzując dzieje Śląska.