Samotny w sercu dżungli

Film realizowany w Amazonii jest relacją z pobytu ekipy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. Przedstawimy historię paru dni z życia i pracy księdza Józefa wśród Amazońskich Indian. Przyjrzymy mu się, podczas jego pracy misyjnej. Jak funkcjo