Salwa

Poczynione przed laty zapisy dokumentalne zostały wybrane i ułożone w pewną całość. Składają się na pięć pięciominutowych opowieści o zbiorowych losach Polaków: „Bez nazwiska” – wędrówka po nekropoliach warszawskich, „Dezerter” – opowieść o młodym Austryjaku o nazwisku Schimeck, który w 1944 roku odmówił wykonania rozkazu i został rozstrzelany, „Szpieg” – powieść o zabójstwie w 1937 roku Hansa Wiechmanna uznanego przez hitlerowców za szpiega, „Separatysta” – życiorys Konstantego Kalinowskiego partyzanta z 1863 roku, „Wróg” – portrety uczestników Powstania Styczniowego.