Ruska Polka

W rejonie Puszczy Białowieskiej, zamieszkiwanym przede wszystkim przez białoruską mniejszość prawosławną, żyją również rodziny katolickie, stanowiące z kolei mniejszość w skali tego regionu. Jak wygląda na co dzień ich współżycie?