Rumuński list

Julius Filip to rumuński robotnik z Kluża, który w 1981 roku wysłał krótki list z pozdrowieniami dla uczestników I Zjazdu Solidarności w hali gdańskiej Olivii w 1981 roku. List został odczytany podczas obrad zjazdu z podaniem imi