Roznosiciele radości

Film opowiada o bohaterach z Harcerskiej Poczty Polowej. To listonosze, najmłodsi żołnierze okupowanej Warszawy, którzy przenieśli około 150 tys. paczek i listów. Dzięki ich odwadze wiele tajnych akcji znalazło swój szczęśliwy fi