Rozjaśnić mrok

Dokument przedstawiający dzieje życia Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego, ale także społecznika i patrioty.