Rotunda Zamojska. Niezatarta pamięć

Budowę Rotundy Zamojskiej zakończono w 1831 roku, miała pełnić funkcję działobitni zmodernizowanej twierdzy. Przez dziesięciolecia miejsce to związane było z dramatycznymi losami mieszkańców regionu. W 1947 roku powstało tu Muzeum Martyrologii