Rotunda zamojska – cela śmierci

Rotunda Zamojska, ceglana budowla powstała w latach 1825 - 31, jako działobitnia, po włączeniu Zamościa w granice Królestwa Kongresowego. Położona w odl. ok. 500 m od głównego pierścienia murów twierdzy zamojskiej, tworzyła trudn