Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat

Ten fabularyzowany dokument to swego rodzaju opowieść-wędrówka po ziemiach naszego kraju i Europy przed bez mała 7000 laty, co bezpośrednio przekłada się na wysoki walor poznawczy i edukacyjny filmu. Dzięki plenerom, scenografii, rekonstruktorom, animacji 3D, precyzyjnie zaplanowanym kadrom, widzimy świat, który już dawno przestał istnieć. Tego typu filmu w kinematografii polskiej praktycznie nie istnieją.