Rok 1966

Z inicjatywy prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego episkopat ogłosił w 1957 r. Wielką Nowennę – dziesięcioletni program duszpasterski, którego ukoronowaniem miały być uroczystości upamiętniające przyjęcie chrztu przez Mieszka I.