Rok 1966

Władze komunistyczne w Polsce Ludowej postanowiły rozegrać 1000 rocznicę chrztu Polski do wzmocnienia swojej pozycji w kraju i rozpoczęły bezpardonowy atak na kościół. Jeszcze 1957 r. z inicjatywy prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego episkopat ogłosił Wielką Nowennę - 10 - letni program duszpasterski, którego ukoronowaniem miały być uroczystości upamiętniające przyjęcie chrztu przez Mieszka I. W opozycji do kościoła rok później sejm PRL przyjął specjalną uchwalił o obchodach tysiąclecia państwa polskiego. Tak w połowie lat sześćdziesiątych sytuację na froncie ideologicznym ocenił przewodniczący Komisji KC PZPR ds. Kleru Zenon Kliszko. "Rozpoczęła się w nowych warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować rząd dusz w narodzie". PZPR postanowiła zastosować nową, odmienną od tej stosowanej latach stalinowskich, strategię walki z Kościołem Katolickim. Ekipa Gomułki postanowiła zrezygnowała z sięgnięcia po represje i prześladowania księży i hierarchów kościelnych. Towarzysz Wiesław zdawał miał świadomość, że tego typu działania przysparzają Kościołowi męczenników, a osiągnięte rezultaty będą przeciwne do oczekiwanych. Plan władz komunistycznych był jasny: zorganizowanie atrakcyjnych kontr obchodów tysiąclecia, utrudnienie wiernym udziału w organizowanych przez Kościół uroczystościach oraz obniżenie rangi całego wydarzenia organizowanego przez Episkopat - między innymi poprzez nie wpuszczenie do Polski gości zagranicy.

Film dokumentalny pokaże kulisy działań władz komunistycznych zmierzające do zniweczenia planowanych przez Kościół Katolicki obchodów 1000 lecia chrztu Polski. Osią fabuły będzie rywalizacja dwóch przywódców stojącego na czele władz komunistycznych i aparatu represji Władysława Gomułki i Zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego, Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Punktem wyjścia do opowieści o wydarzeniach sprzed pięćdziesięciu lat będą tegoroczne obchody rocznicowe, które rozpoczną się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. W czasie mszy w katedrze gnieźnieńskiej 14 kwietnia 2016 roku, zwierzchnicy polskiego kościoła będą dziękować za chrzest Polski. Dziś każdy może wziąć udział w tych uroczystościach, bez obaw przed represjami, czy negatywnymi konsekwencjami. Wszyscy uznają je za ważny element polskiego życia społecznego i religijnego. 50 lat temu było inaczej - zaangażowanie się w obchody 1000 lecia chrztu Polski, groziło poważnymi konsekwencjami osobistymi i zawodowymi z więzieniem włącznie. Wykorzystamy wypowiedzi ekspertów oraz świadków epoki, którzy brali udział w opisywanych wydarzeniach. Użyjemy mało znanych materiałów archiwalnych oraz teledysków i fragmentów filmów fabularnych.