Rok 1863

Dokument opowiadający o wydarzeniach Powstania Styczniowego z 1863 roku.

Film dokumentalny ukazujący sytuację ziem polskich przed wybuchem Powstania Styczniowego, jego przebieg oraz skutki po nieudanym zrywie.

Jaki był ten XIX–wieczny zryw? Nieprzemyślany, niepotrzebny, niezaplanowany, czy realistyczny, z szansą na powodzenie? Kim byli główni twórcy powstania? Młodzi idealiści czy konserwatywni działacze polityczni, dążący do ugody i spokojnego życia?