Radosław

Bohaterem filmu jest legendarny dowódca Powstania Warszawskiego, urodzony w 1896 roku we Lwowie Jan Mazurkiewicz. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach. Po jej zakończeniu na stałe związał się z armią. W sierpniu 1939, przed wybuchem II wojny światowej, był w sztabie Grupy Operacyjnej Dywersji. W połowie września 1939 w Stanisławowie założył Tajną Organizację Wojskową. Po jej połączeniu w marcu 1943 z Kedywem – Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – został zastępcą szefa organizacji, pułkownika Augusta Emila Fieldorfa, ps. „Nil”, a 1 lutego 1944 objął dowództwo Kedywu.

W Powstaniu Warszawskim dowodził zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu Radosław). Przeszedł szlak bojowy od Woli, poprzez Stare Miasto, ewakuację kanałami na Czerniaków i ponownie kanałami na Mokotów. Został poważnie ranny 11 sierpnia, w czasie walk w rejonie ulic Okopowej i Stawki. 2 października 1944 został awansowany na pułkownika.

Po kapitulacji kontynuował działalność konspiracyjną, a po rozwiązaniu Armii Krajowej został delegatem na Obszar Centralny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. 1 sierpnia 1945, w pierwszą rocznicę wybuchu powstania, został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zwolniony po miesiącu, stanął na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. 8 września 1945 zwrócił się do AK-owców z apelem o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. 4 lutego 1949 został ponownie aresztowany. Poddano go długotrwałemu śledztwu próbując wymusić zeznania obciążające gen. Fieldorfa „Nila”. 16 listopada 1953 został skazany na karę dożywotniego więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii w 1956, a rok później został zrehabilitowany. Zmarł 4 maja 1988.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2016

Reżyseria: Małgorzata Brama

Czas trwania: 43 min.