Pustynia Błędowska

Film oświatowy o leżącej na zachodniej krawędzi Jury Krakowskiej, na północny zachód od Olkusza Pustyni Błędowskiej. Jest to największy obszar lotnych piasków w Polsce i Europie, unikat przyrody, zamykający się w nieregularnym prostokącie o bokach 8 i 4km, co daje powierzchnię blisko 33 km kwadratowych.

Zdjęcia ukazują krajobraz pustyni, wydmy, terasy i pręgi piaszczyste, wraz z występującą na niej roślinnością i owadami przystosowanymi do pustynnego środowiska życia. Wśród nich odnajdziemy suchorosty, mrówkolwa, skorka, warzuchę polską, tłustosza, czy kokoryczkę okółkową. Ponadto w filmie ukazana została płynąca środkiem pustyni Biała Przemsza oraz pobliskie tereny, które wypełniają mokradła, torfowiska, czy bagniste przestrzenie i oazy spełniające funkcję pastwisk.

Twórcy zwracają również uwagę na udział Pustyni Błędowskiej w przemyśle wydobywczym węgla. Stąd, poprzez linię szynową powstającą w ramach planu 6-letniego, wywożone są tony piasków i dostarczane do zagłębia węglowego.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 1951

Reżyseria: Wiesław Tomaszkiewicz

Czas trwania: 14 min.