Pustynia Błędowska

Obraz Pustyni Błędowskiej z połowy XX wieku. W filmie został ukazany krajobraz pustyni, wydmy, terasy i pręgi piaszczyste, wraz z występującą na niej roślinnością i owadami przystosowanymi do pustynnego środowiska życia. Wśród nich odnajdziemy