Przyjaźń w cieniu Kremla. Dzisiaj Gruzja...

Film „Przyjaźń w cieniu Kremla” jest próbą opisu testamentu politycznego ś.p. Lecha Kaczyńskiego, jaki bez wątpienia po sobie zostawił i którego symbolicznym przejawem było przemówienie w Tbilisi podczas agresji rosyj