Przeżyć Afganistan

Film jest próbą opisu tego, co dzisiaj znaczy być żołnierzem i jaką płaci się za to cenę.