Przelot nad zdobytym miastem

Na podstawie archiwalnych ujęć z przelotu samolotu niemieckiego nad Warszawą z 28 IX 1939 r. film pokazuje kapitulującą stolicę z dymiącymi kamienicami i zburzonymi domami. Jest to ostatni obraz Warszawy w przedwojennym kształcie.