Przegląd Kulturalny 2/53

Film zrealizowany przez Wojciecha Jerzego Hasa przedstawia trzy tematy: przegląd zabytkowych instrumentów Wielkopolskiego Muzeum w Poznaniu, historię książki i druku doby polskiego Odrodzenia oraz pracownię Xawerego Dunikowskiego w Krakowie.