Przed sierpniem był lipiec

Protesty robotnicze, który odbyły się w Lublinie w lipcu 1980 roku, zakończyły się podpisaniem porozumień między władzą a strajkującymi. Film prezentuje wspomnienia osób pamiętających tamte wydarzenia.