Prymas uwięziony

Film opowiada o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Pałacu Arcybiskupim w Warszawie. Następnie o jego pobycie w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.