PRL de Luxe

Crazy Mike z Krakowa organizuje wycieczki dla turystów z Zachodu,
podczas których przybliża im uroki życia w PRL-u. Wiezie ich zdezelowanym „ogórkiem” do Nowej Huty, razem odwiedzają relikty przeszłości. Podczas wizyty w kolejnych miejscach opowiada o absurdach realnego socjalizmu. Czy ta wyprawa zostawi w nich jakiś ślad?

Film zrealizowany w ramach programu „Pierwszy dokument” – wspólnej
inicjatywy TVP, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i PISF.

Kraj pochodzenia, data produkcji: Polska, 2007
Czas trwania: 15 min
Reżyseria: Edyta Wróblewska