Prawnik w czasach bezprawia

Dokument, który opowiada o biografii wybitnego prawnika, byłego premiera – Jana Olszewskiego, na tle wydarzeń historycznych w Polsce. Jan Olszewski zapisał się jako obrońca w procesach politycznych, domagając się sprawiedliwości w sądach komunistycznych. Wcześniej był jednym z redaktorów pisma „Po prostu” (1956/57), gdzie starał się poszerzać sferę wolności, poruszając zakazane w PRL tematy. W latach 70. był jednym z autorów Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, kręgu intelektualnej opozycji, która z myślą o wolnej Polsce publikowała poza cenzurą teksty o ważnych problemach społecznych.

Jan Olszewski angażował się w działania Komitetu Obrony Robotników i bronił robotników Ursusa. Od pierwszych dni strajków 1980 roku był razem z hutnikami w Katowicach, a potem ze stoczniowcami w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego Jan Olszewski bronił wybitne postacie opozycji. W procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki uczestniczył jako oskarżyciel posiłkowy. Przy rozmowach okrągłego stołu przyjął funkcję doradcy i nie kandydował do tzw. sejmu kontraktowego. Kiedy nadeszły wolne wybory w Polsce, w 1991 roku, Jan Olszewski objął stanowisko premiera. Film przypomni działania jego rządu w warunkach zapaści ekonomicznej, braku lustracji i silnych wpływów agentury rosyjskiej.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2017

Czas trwania: 54 minuty

Reżyseria: Jolanta Kessler-Chojecka