Prawnik w czasach bezprawia

Jan Olszewski zapisał się jako obrońca w procesach politycznych, domagając się sprawiedliwości w sądach komunistycznych. To wybitny polski prawnik, który bronił opozycjonistów oskarżanych przez komunistów za swoją działalność pol