Prace na wysokościach

O historii i znaczeniu katedry oraz trwających w niej pracach konserwacyjnych i renowacyjnych w filmie opowiadają księża związani z katedrą, historycy sztuki oraz osoby zaangażowane w renowację obiektu – przedstawiciele Kapituły Odnowy Katedry