Powstanie Sejneńskie 1919

Mało znany polski zryw niepodległościowy, zorganizowany przez Polską Organizacje Wojskową przeciwko litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie, doczekał się po niemal stu latach filmowego upamiętnienia. Powstanie trwało pięć dni i zakończyło się suk