Powołane. 100 lat Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

To opowieść o historii jedynego w Polsce diakonatu i codziennym życiu sióstr diakonis – kobiet powołanych, służących Bogu i ludziom.