Pomocnicy śmierci

20 marca 1942 roku karny batalion składający się z Łotyszy spacyfikował białoruską wieś Rosica w rejonie ostrowieckim na pograniczu białorusko – łotewskim. Walentyna Masłowska dobrze pamięta te wydarzenia. Uzbrojeni ludzie zjawili się we wsi nad ranem. Z domów wypędzali wszystkich mieszkańców, również starców, kobiety i dzieci. Kilometr za wsią rozstrzelali wszystkich. Zginęło ok. 200 osób. W reportażu, oprócz relacji naocznych świadków pacyfikacji białoruskich wsi, również wypowiedzi historyków z Białorusi i Łotwy.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2009

Czas trwania: 20 minut

Autor: Stupnikow Aleksander