Pomocnicy śmierci

20 marca 1942 roku karny batalion składający się z Łotyszy spacyfikował białoruską wieś Rosica w rejonie ostrowieckim na pograniczu białorusko – łotewskim. Walentyna Masłowska dobrze pamięta te wydarzenia. Uzbrojeni ludzie zjawili się we wsi na