Pomnik wielkiej nadziei

Film rejestruje kilka fragmentów uroczystości odsłonięcia w Gdańsku, w dniu 16 grudnia 1980 roku, Pomnika Poległych Stoczniowców. Autor nie stawiał sobie za cel zrealizowanie jeszcze jednego reportażu z uroczystości. Dokonał szerokiej epickiej rejestracji nastroju tego historycznego wydarzenia przedstawiając siłę i zwartość masowego tłumu. Ukazał w wielkich planach ducha jedności i solidarności Polaków w obliczu wielkiej sprawy narodowej. Film wzrusza, wprowadza w zadumę nad sprawami Polski i budzi nadzieję na moralne odrodzenie narodu.