Polish Radio Days

Rozgłośnie radiowe nadające po polsku nie działają tylko w kraju. Kilkanaście małych, amatorskich, ale też i w pełni profesjonalnych istnieje w największym skupisku Polonii za granicą. Dla chicagowskich polonusów audycje w rodzimym języku mają