Polichromia Turkowska – wielkość talentu Józefa Mehoffera

To film o człowieku, który podróżując po Europie nigdy nie przestał być Polakiem i był jednym z artystów, którzy najmocniej przyczynili się do propagowania polskiej sztuki w Europie i na świecie.