Pokolenia pokoleniom

Działalność Jolanty Mycielskiej to fenomen. Potrafi przekazywać młodym ludziom wartości tak trudne i z pozoru nieatrakcyjne jak patriotyzm, przywiązanie do tradycji i religii w sposób budzący entuzjazm młodzieży. Poznajemy całą rodzinę hrabiny, jej codzienność i działalność społeczną. Nobless oblige to zasada, która jest aktualna i realizowana na co dzień w życiu bohaterów. Dzięki silnym korzeniom osadzonym w polskiej tradycji rodzina uchroniła się od destrukcyjnego wpływu komunizmu.