Pokolenia pokoleniom

Działalność Jolanty Mycielskiej to fenomen. Potrafi przekazywać młodym ludziom wartości tak trudne i z pozoru nieatrakcyjne jak patriotyzm, przywiązanie do tradycji i religii w sposób budzący entuzjazm młodzieży. Poznajemy całą rodzinę hrabiny