Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918

Tytuł filmu to słowa jednej z sufrażystek, komentujących ukazanie się dekretu z dnia 28 listopada 1918 roku, przyznającego Polkom pełnię praw wyborczych. Zwracają one uwagę na szczególny rodzaj splatania się walki Polek o równouprawnien