Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918

„Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” (2020)

Film przedstawia genezę, kontekst i specyfikę ruchu emancypacyjnego w Polsce wraz z jego reminiscencjami aż do współczesności. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, która przyznała swoim obywatelkom pełne prawa wyborcze, co stawiało ją w szeregu najbardziej demokratycznych i postępowych państw Europy u początków XX wieku.

Opis filmu
Tytuł filmu to słowa jednej z sufrażystek, komentujących ukazanie się dekretu z dnia 28 listopada 1918 roku, przyznającego Polkom pełnię praw wyborczych. Zwracają one uwagę na szczególny rodzaj splatania się walki Polek o równouprawnienie z walką o niepodległość kraju.

Film opowiada o Polkach w dwojaki sposób – jako o obywatelkach, które po 123 latach odzyskały swoje państwo i jako o kobietach, które w odzyskanym państwie otrzymały pełnię praw wyborczych. W filmie odnajdziemy znane, mniej znane oraz zupełnie zapomniane kobiety, których dorobek i życiorysy stanowią integralną część historii Polski.

Do przybliżenia postaci i wydarzeń sprzed lat wykorzystano w filmie zdjęcia archiwalne, pochodzące ze zbiorów Polony, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Niepodległości oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Zdjęcia te zostały pokolorowane i zaanimowane.

W filmie wykorzystano techniki animacji 2D, a ruch przemawiających postaci powstał w oparciu o rzeczywisty ruch aktora. Celem zabiegów technicznych była animacja postaci w filmie, by po latach znów usłyszeć ich głosy i przywrócić pamięć o Polkach, które nie tylko stały się podwójnie wolne, odzyskując niepodległą Ojczyznę i uzyskując prawa wyborcze, ale także same aktywnie o ową niepodległość walczyły.

Reżyseria
Za reżyserię filmu odpowiadają Agnieszka Konik i Łukasz Izert, dla których był to debiut w tej roli.

Scenariusz
Autorami scenariusza filmu „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” są Agnieszka Konik i Magdalena Gawin.

Data premiery i kraj produkcji
Film „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” miał premierę w Polsce w 2020 roku.

Czas trwania filmu
Film dokumentalny „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” trwa 18 minut.

Gdzie obejrzeć film „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”?
Cały film oglądaj online w vod.tvp.pl.