Początek

Film pokazuje pierwszy tydzień okupacji niemieckiej w Warszawie - od kapitulacji stolicy 28 IX 1939 r. do defilady wojsk hitlerowskich z udziałem Hitlera w Al. Ujazdowskich 5 X 1939 r. Archiwalne ujęcia lotnicze zniszczonych domów, fabryk.