Po latach niewoli wstaje Polska 1914-1918

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Józef Haller – jakimi drogami szli po zwycięstwo ojcowie niepodległości?