Po co ci te chłopy?

Film przedstawia postać i działalność Karola Lewakowskiego, wybitną postać polskiego ruchu niepodległościowego z przełomu XIX i XX wieku. Lewakowski był uczestnikiem Powstania Styczniowego, posłem do austriackiej Rady Państwa, współtwórcą Polskiego Towarzystwa Demokratycznego i pierwszym prezesem Stronnictwa Ludowego. Pomimo że urodził się pod Lwowem i w Wiedniu reprezentował Polaków z Galicji, jego działalność wykraczała daleko poza zabór austriacki.