Po co ci te chłopy?

Dr Karol Lewakowski jako przedstawiciel Polaków ze wszystkich zaborów brał udział w pokojowych konferencjach międzynarodowych a także swą osobą, reprezentował nieistniejącą wówczas Polskę w pracach Unii Międzyparlamentarnej. Lewa