Plac Pamięci Narodowej

Dzieje placu Marszałka Józefa Piłsudskiego są burzliwe jak przeszłość Polski. Od XVIII w. ten reprezentacyjny obszar w centrum Warszawy określano w zależności od historycznych zawirowań. Jest sercem miasta a zarazem symbolem historii Polski ostatnich stuleci. Najpierw był to plac Saski, pod zaborem rosyjskim Saksonskaja płoszczad’. Potem kolejno: plac Józefa Piłsudskiego, Adolf Hitler Platz, plac Zwycięstwa i ponownie plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.