Piotr Michałowski. Romantyk w sztuce, realista w życiu

Piotr Michałowski był najwybitniejszym przedstawicielem romantycznego nurtu w polskim malarstwie dziewiętnastowiecznym, a zarazem – prężnym działaczem społecznym, wzorowym urzędnikiem państwowym i postępowym ziemianinem, stosującym najnowocześniejsze metody gospodarowania na roli. Solidne podstawy dla tak wielostronnej działalności zapewniło artyście wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych, matematyki, filologii klasycznej i orientalnej zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie licznych podróży po krajach Europy Michałowski pogłębiał swą wiedzę z zakresu przemysłu i rolnictwa. Poświęcał jednak czas także na studiowanie sztuki dawnych mistrzów w kolekcjach muzealnych — fascynowały go dzieła Rembrandta i Velázqueza, inspirowały obrazy van Dycka, Murilla, Steena, Holbeina i Pottera. Zdobyta w ten sposób wiedza malarska i wyrobiony gust zadecydowały o kształcie jego własnego dorobku artystycznego.