Pieśń buntu

Film traktuje o istocie, potrzebie i naturze buntu w kontekście tych niedoli chłopów pańszczyźnianych oraz przypowieści o zniewoleniu człowieka przez możnych tego świata, połączonych zgrabnie na dwóch dotychczas wydanych płytach zespołu R. U. T. A. W filmie widzimy historię powstawania płyt „Gore” i „Na vschod” oraz genezę powstania zespołu.

Uniwersalne przesłanie dla ludzi, których uwiera ciasny kołnierzyk systemu, jakąkolwiek miałby nazwę i anturaż. Bunt ukazany jest jako immanentne zjawisko kulturowe, raz uśpione, to znów eksplodujące; w tym wypadku poprzez muzykę sublimującą nastroje społeczne nie tylko w Polsce, ale też w perspektywie globalnej.

Głównym bohaterem jest Maciej Szajkowski –lider R. U. T. A. , a bohaterką Nasta Niakrasawa – obserwujemy w jej przypadku proces narodzin gwiazdy. Film ukazuje również legendy polskiego punk rocka: Roberta Materę „Robala” z Dezertera i Pawła Gumolę „Gumę” z Moskwy. Merytorycznego wsparcia w filmie udzielają historyk profesor Daniel Beavois, oraz socjolog kultury, doktor Mirosław Pęczak.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2012

Czas trwania: 50 minut

Reżyseria: Paweł Narożnik