Pierwszy Transport do Auschwitz. Post scriptum

14 czerwca 1940 roku z Tarnowa wyruszył transport 728 polskich więźniów.  Pod eskortą niemieckich żołnierzy przewieziono ich pociągiem do Auschwitz. Po dwóch tygodniach kwarantanny trafili do tworzonego w tamtym czasie obozu k