Pierwsza katastrofa

Front wschodni I wojny światowej odcisnął piętno na ludności zamieszkującej tereny obecnej Białorusi. Choć Białorusini nie mieli własnego państwa, brali udział w wyniszczającym konflikcie. To historia dramatu w cieniu Wielkiej Wojny.